Historie

Počátky stovkařského hnutí (Ligy stovkařů) v naší zemi, jehož podstatou byl pravidelný kondiční běh minimálně třikrát týdně předpokládající měsíčně nejméně sto naběhaných kilometrů, spadají do poloviny sedmdesátých let 20. století. Iniciátorem této myšlenky se stal ostravský lékař dr. Vlastimil Myslivec, který rozvinul prostřednictvím sdělovacích prostředků popularizační kampaň, která ve značné míře přilákala k této myšlence mnoho zájemců v celé republice. Oficiálně byla Liga stovkařů založena v roce 1977 a první její pobočky vznikly v Ostravě a v Olomouci. Zde byl iniciátorem jejího vzniku dr. Miloslav Čermák, a pobočka pracovala pod hlavičkou Parku kultury a oddechu v Olomouci. Od roku 1977 až do roku 1989 se také konalo dvanáct celostátních setkání, to třinácté v Praze v roce 1990 se již neuskutečnilo, a Liga stovkařů zanikla. Někde ji nahradily samostatné TJ, které dodnes pracují v Ostravě, Praze, Hradci Králové a v Olomouci.

 

Olomoucká pobočka Ligy stovkařů byla velmi aktivní, což nakonec dalo podnět k tomu, že 15. června 1983 byla ve městě založena TJ Liga stovkařů Olomouc. Protože se její zakladatel dr. Miloslav Čermák  nemohl stát pro svou politickou nespolehlivost jejím předsedou (stal se jím až v roce 1990), formálně se této funkce ujal dr. Jaromír Vachutka. Ze zakládajících členů TJ v roce 1983 zůstali do dnešních dnů členy naší TJ:  Jaromír Vachutka, Zdeněk Prášilík, Jiří Valachovics, Pavel Jašek, Raimund Moliš st., Milan Melcr, František Absolon, Vlastimil Raclavský, Jan Gottfried a Miloslav Čermák. TJ Liga stovkařů Olomouc byla hned od svého vzniku známá svou na tehdejší poměry nebývalou aktivitou na sportovním, společenském i budovatelském poli. Její akce jako např. Běh Výstavištěm Flora Olomouc, Dvacítka Ligy stovkařů v Bělkovicích, kondiční běhy s plněním Cooperova testu, štafeta 1000 x 1000 metrů, Silvestrovský běh v Olomouci a další akce, stejně jako reprezentační plesy běžců, Stovkálesy apod., byly hojně navštěvovány.